EGENSEVEJ25, 2770 KASTRUP.

EB-Avionics,
AERO_Flash Svavefly FLARM KANARIDA VHF Transponders Antenner Oudie LX Navigation Faldskarme UL
Om...
Søg på www.eb-avionics.dk

CopyRight© +45 28 12 06 07/+45 33 22 22 99 Alle priser er vejledende udsalgspriser (RRP) m. 25% moms

postdk@eb-avionics.dk CVR-no: DK 40 80 58 34
Efter 31.12.2022 bortfalder dispensationen fra kravet om 8.33 KHZ-kanalafstand:

1. Luftfartstjenesteudbydere, operatører og andre brugere eller ejere af radioer skal sikre, at alt Radioudstyr, der tages i brug, kan anvende 8,33 KHZ kanalafstand.

2. Luftfartstjenesteudbydere, operatører og andre brugere eller ejere af radioer skal sikre, at radioer omfatter 8,33 KHZ kanalafstandskapacitet, når disse skal opgraderes.

3. Brugere eller ejere af jordradioer med 8,33 KHZ kanalafstandskapacitet skal sikre, at ydelsen af disse radioer og sender/modtagerens jordkomponent overholder med ICAO-standarderne specificeret i punkt 1 i bilag II til EF 1079/2012.

4. Brugere eller ejere af luftfartøjets radioudstyr med 8.33 KHZ kanalafstandskapacitet skal sikre, at ydeevnen af disse radioer overholder ICAO-standarderne specificeret i pkt 2 i bilag II til EF 1079/2012.

1) Indtil 1. januar 2023 dispensationers fra kravet om at være udstyret med 8,33 KHZ kanalafstand radiokommunikation udstyr til drift inden for København FIR er:

a) Fly, der udelukkende opererer VFR under FL 195 udenfor København TMA;

b) Fly, der opererer VFR inde i København TMA inden for aktive svæveflyområder (ref. AIP Danmark ENR 5.5).

c) c. Statsfly udstyret med UHF og 25 KHZ kanalafstand radiokommunikationsudstyr.